Mzda v Bitcoine? 33% mladých ľudí by preferovalo výplatu v kryptomenách

31% pracujúcich sa by sa potešilo, ak by dostávalo mzdu v kryptomenách. To zistil prieskum nemeckej organizácie Sage o rastúcom záujme o výplaty v kryptomenách.

O mzdu v kryptomenách má veľký záujem najmä Generácia Y
Počas prieskumu sa opýtali vzorky 1000 ľudí, či by prijali výplatu svojej mzdu v kryptomenách. 31% účastníkov odpovedalo, že by sa potešilo, ak by svoj príjem dostávali v kryptomenách.

Menej prekvapivým faktom je, že mladšie skupiny obyvateľstva preukazovali zvýšený záujem o plat vo forme kryptomien. 33% ľudí vo veku 25 až 34 rokov udalo, že by akceptovali kryptovýplaty. Čím staršia bola cieľová skupina, tým menší záujem vyjadrovala o tento druh platobnej metódy.

Prieskum spoločnosti Sage nadväzuje na podobný pokus, uskutočnený začiatkom roku 2018, kedy iná spoločnosť, Exchange Midex, urobila tajné videozáznamy zamestnancov počas diskusie na túto tému. Okolo 40% z 50 zúčastnených zamestnancov by bolo ochotných prijať takúto formu výplaty.

Čoraz viac podnikov je ochotných prijímať platby v kryptomenách
Skutočnosť, že čoraz vyššie percento zamestnancov preukazuje záujem o kryptovýplaty, svedčí o rastúcej obľube a dopyte po digitálnych menách. Viacero organizácií oznámilo, že budú akceptovať kryptomeny ako platobný prostriedok za tovar a služby. Napríklad minulý mesiac Thajsko vyhlásilo, že platby v digitálnych menách budú integrované do siete kín v celej krajine.

Zdroj: kryptomagazin.sk
Dátum: 8.8.2018